«Kronprins Haakon» klar for tokt

Publisert: av Camilla Klævold

Det nye isgående forskningsfartøyet skal gå i området øst for Svalbard og er en del av Arven etter Nansen-prosjektet.

Direktørene for Havforskningsinstituttet (HI), Norsk Polarinstitutt (NP) og UiT Norges arktiske universitet stilte på brua om bord i «Kronprins Haakon» for å ønske toktdeltakerne vel av gårde. Havforskningsdirektør Sissel Rogne sa at ingenting er bedre enn at første toktet er en del av Arven etter Nansen, fordi alle «partshaverne» i «Kronprins Haakon» også deltar i Arven etter Nansen.

– Både vi – Havforskningsinstittuttet – som skal drive båten, Norsk Polarinstitutt som eier og UiT som største bruker av fartøyet er alle sentrale aktører i Arven etter Nansen, sa Rogne under markeringa i dag.

Du kan følge toktet på forskning.no.


Siste nytt