Kystbrislingfiske i 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

I 2018-sesongen vil det være tillatt å fiske kystbrisling i alle fjorder med unntak av Nordfjord.  

 I både Sogn og Fjordane fylke og i Hordaland fylke er kvantumet som kan fiskes begrenset til 500 tonn. For øvrige vestlandsfjorder er det ingen kvotebegrensninger. I henhold til avtalen mellom Norge og EU om fiske i Skagerrak og Kattegat har Norge en kvote på 1.997 tonn kystbrisling i Skagerrak/Kattegat.

På et møte mellom Norges Sildesalgslag og King Oscar 4. juli 2018 ble kystbrislingsesongen 2018 drøftet. Følgende rammer er satt for 2018-sesongen;

- Det åpnes for ordinært fiske etter kystbrisling i fylkene Rogaland og Hordaland mandag 3.9 eller tirsdag 4.9. Åpning av Sognefjorden avventes i første omgang og ses i sammenheng med hvorledes fiskeriet i Rogaland/Hordaland utarter seg. Åpning av øvrige områder vil videre bli vurdert fortløpende.
- I 2018 blir det ikke lagt opp til prøvefiske etter kystbrisling. I lys av dette pålegges fartøyer som først starter fiske i de ulike fjordene/fjordarmene å sende inn brislingprøver for fettanalyser av disse snarest råd (det forutsettes at dette skjer i nært samarbeid med Norges Sildesalgslag). Dette for å få konstatert hvorvidt fettkriteriene i avtalen overholdes (minimum 7,5 %).
- Minsteprisen for kystbrisling i 2018-sesongen blir følgende;
1) Ved opptak fra lås/steng: kr 6,65 pr kg (kr 6,50 pr kg i 2017) og
2) Ved levering direkte til landanlegg King Oscar har avtale med: kr 8,15 pr kg (kr 8,00 pr kg i 2017).
- Opptak fra lås/steng vil skje med Fjordboy/Ringaskjær og levering/innfrysing vil også i 2018 skje ved Skude Fryseri og Pelagia Kalvåg.

Norges Sildesalgslag vil for øvrig komme med nærmere informasjon om brislingsesongen 2018 i et eget rundskriv i god tid før fisket åpnes.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen»

Siste nytt