Lofoten Viking AS kjøper seg inn i Global Fish AS

Publisert: av Camilla Klævold

Lofoten Viking AS får en 40% eierdel i Global Fish AS og danner felles salgsselskap

Dette skriver selskapene i en felles pressemelding:

Global Fish AS har gjennomført en rettet emisjon mot Lofoten Viking AS, som gir Lofoten Viking AS en eierandel på 40% i Global Fish AS.

Nergård (som er majoritetseier i Lofoten AS), Lofoten Viking AS og Global Fish AS har videre besluttet å etablere et felles salgsselskap, Global Fish Sales AS. Global Fish Sales AS vil ha hovedkontor i Ålesund og et avdelingskontor i Tromsø.

Global Fish Sales AS vil i hovedsak omsette alle pelagiske produkter fra Nergård Sild AS, Lofoten Viking AS og Global Fish AS. I tillegg omfatter avtalen deler av hvitfisk og biprodukter fra Lofoten Viking AS. Selskapet beregnes å få en årlig omsetning omkring 1.7 milliarder.

Gjennom salgsselskapet Global Fish Sales AS vil en kunne styrke markedsposisjonen til alle tre partene, samt skape trygghet hos kunder i primærmarkedene gjennom et utvidet sortiment og større volum. Selskapene utfyller hverandre råstoff- og produksjonsmessig med anlegg på Senja, Værøy og Florø.

Kontaktpersoner:

Nergård AS og Lofoten Viking AS
Tommy Torvanger
[email protected]
Mob tlf: 900 98 961

Global Fish AS
Geir Robin Hoddevik
[email protected]
Mob tlf: 901 20 900

Siste nytt