Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson

Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjeldende fra 3. september 2018

Melindikatoren viser en økning på 5,24 % og oljeindikatoren på 9,74 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 03.09. 2018. 

Se rundskriv 28/18 her:

Siste nytt