Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 3. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra 03.09.18:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 3,26 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,20 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 1,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag. 

Se meldingen i pdf-format her:

Siste nytt