Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med onsdag 12. desember:


Trålgruppen
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen oppheves.

Fartøy med ringnottillatelse
Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 1,15 til 1,4.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt