Enig om fiskeriavtale for 2019

Publisert: av Camilla Klævold

Norge og EU har kommet i mål med fiskeriforhandlingene for neste år

- Avtalen med EU er viktig for Norge. Jeg er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger, som kom i stand under utfordrende omstendigheter. Det er viktig at vi samarbeider godt og tett om beslutningene som tas, slik at vi kan sikre en ansvarlig forvaltning av bestandene i Nordsjøen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU er omfattende. Den gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Verdien av kvotene for fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til om lag 8 milliarder kroner totalt.

Mindre kvoter i årets avtale
Selv om det i en periode har vært tegn til bedring av bestandene i Nordsjøen, er det i år en nedadgående trend for flere av bestandene. Kvotene har dermed blitt redusert. For enkelte bestander er reduksjonen betydelig.

- For Nordsjøsild har totalkvoten blitt redusert med 35,9 prosent sammenlignet med i år, og kvoten er satt til 385 008 tonn. Norges kvote er på  111 652 tonn.
- For sei har kvoten økt med  16 prosent,  som gir en totalkvote på 122 342  Dette gir en kvote til Norge på  63 618  tonn.
- Totalkvoten for hyse er 28 950 tonn. Norsk kvote er 6 658 tonn.
- Norge og EU har også blitt enige om en foreløpig kvote på reker på 4 608 tonn for de første seks månedene i i 2019. Det vil bli fastsatt en endelig kvote for hele 2019 i mars-april basert på et forsøkstokt som gjennomføres av Havforskningsinstituttet i januar.

Bytter kvoter
Avtalen innebærer også at Norge og EU bytter fiskekvoter. I grove trekk går kvotebyttet ut på at EU får torsk-, sei- og hysekvote i Barentshavet og noen kvoter i Nordsjøen. Norge bytter til seg  kolmule, lange/brosme, blåkveite og andre bestander i EU-farvann. I tillegg får vi også deler av EUs kvoter  i Grønlands faravann, blant annet blåkveite, uer og lodde. For 2019 har EU byttet til seg  seg 21.218tonn torsk i Barentshavet, dette er en svak nedgang sammenlignet med årets kvote

Må ta all fisken på land
Fra 1. januar 2019 innfører EU en plikt som sier at fiskerne må føre all fisken de tar opp til land. Det blir forbudt å kaste ut fisk.

-Norge har praktisert dette lenge, og vi har vært opptatt av at også EU skal kaste mindre fisk. EUs nye påbud vil bidra til en mer bærekraftig forvaltning av fiskeribestander og økosystemer i Nordsjøen, sier fiskeriministeren.

Les konklusjonene i avtalen her:

Les hele avtalen her:

Siste nytt