Fartøy til pelagisk tråling av makrell ønskes leid

Publisert: av Camilla Klævold

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy for pelagisk tråling av makrell og bruk av Gulf VII planktonsampler for fiskeegg

Toktet vil ha en varighet på 21 dager og vil foregå i juni 2019, foreløpige datoer er 9-29 juni. Toktet er en del av det internasjonale makrell- og hestemakrell egg toktet som finner sted vært 3. år. Området som skal dekkes omfatter havområdene vest av Skottland, områdene rundt Færøyene og videre mot Norskekysten sør for 62 ° breddegrad. Avgang og ankomsthavn blir Bergen, men det legges også opp til et havneanløp midtveis i toktet på Færøyene eller Skottland.

Konkurransen er kunngjort på Doffin, referanse 2018- 392124.

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected].

Tilbudsfrist 21.12.2018 kl 12.00.

Siste nytt