Fiskeriåret 2018 i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag har omsatt over 1,6 millioner tonn fisk for rundt 7,9 milliarder kroner i år og ser frem til et spennende 2019

Av Paul Oma, administrerende direktør, Norges Sildesalgslag

2018 nærmer seg slutten og man gjør seg noen refleksjoner over året som har gått. 2018 ble et bra år for mange pelagiske fiskere. Spesielt bra har det vært for fiskere som har levert fangst til fiskemel- og oljeanvendelse. 

Med en totalomsetning i Norges Sildesalgslag på om lag 7,9 mrd. kroner i 2018, øker omsetningen med ca. 800 millioner kroner i forhold til 2017. Hele verdiøkningen kan tilskrives økt omsetning av fisk til fiskemel og fiskeolje. For konsumfiskeriene er verdien stort sett uendret fra 2017 til 2018. 

Når det gjelder omsatt kvantum, så har Sildelaget omsatt over 1,6 millioner tonn. Det er ca. 70.000 tonn mer enn i 2017, og nærmere 70 % av all fisk som fiskes i Norge i år. Det er et formidabelt kvantum, men omsetningen har gått problemfritt. Dette er takket være Sildelagets dyktige medarbeidere som har et utmerket daglig samarbeid med fiskerne på havet og kjøperne på land.

Av de over 1,6 millioner tonn med pelagisk fisk som vi har omsatt, har konsumomsetningen blitt redusert med 75.000 tonn, men en prisoppgang i konsumsektoren på 8 % har bidratt til at totalverdien for konsum er uendret.

For fiskemel- og oljesektoren har kvantumet omsatt gjennom Sildelaget økt til 740.000 tonn i 2018, en oppgang på 140.000 tonn. Sammen med en prisoppgang på ca. 50 % har dette medført at verdien på råstoff til fiskemel- og olje har økt til 1,74 mrd. kr., noe som er en oppgang på 800 millioner kroner.

Mye har gått bra, men noe kan nok gjøres enda bedre i 2019. Vi gjennomførte noen medlemsmøter i løpet av høsten. At Sildelaget, som er en medlemsorganisasjon, har den kursen medlemmene ønsker er avgjørende, og vi fikk nyttige tilbakemeldinger fra møtene som vi vil følge opp.

Vi i Sildelaget er optimister, og vi har stor tro på at også 2019 kan bli et bra år for Sildelagets medlemmer og pelagisk fiskerinæring. Det blir kvotereduksjoner på viktige fiskeslag, men forhåpentligvis vil vi kunne se en positiv prisutvikling som veier opp for kvotenedgangen. Vi skal gjøre vårt.

Da gjenstår det bare for meg å takke våre medlemmer, kunder, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2018. Vi ser fram til et spennende 2019 sammen med dere.

Jeg vil på vegne av oss i Norges Sildesalgslag ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!Siste nytt