Fiskets gang uke 49

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt sildefiske i Kvænangen

NVG-sild:

Som forventet så går ukeskvantumet ned og sist uke fikk vi totalt 9.000 tonn i journalen.

Av dette kvantum er hoveddelen, 6.300 t, tatt i Kvænangen. Her har både større kystbåter som fører selv, og den minste flåte som, enten låssetter eller tar fangsten rett fra not vært i aktivitet. Kvantaene fra disse er rimelig likt fordelt med 3.100 t direktehåvet sild og 3.200 fra båter som ikke selv kan føre. Her har seks ulike føringsbåter bidratt til å få silda frem til kjøperne.

Størrelsen på silda i Kvænangen har tendert nedover sist uke der vi i enkelte fangster har hatt større innslag av gruppe 5 sild. (sild <125 gram). Snittstørrelsen ligger på 240 gram, med 260 g som høyeste og 205 g som laveste snitt.

Fra Norskehavet har det vært få båter i arbeid. Fra fem båter er det fisket 2.800 tonn. Disse fangster er tatt rundt 180 n. mil WNW av Værøy. Silda har vært vanskelig å fange med at den har stått for dypt for not. Og for de som tråler er det vanskelig å få den «bak i sekken».

Som tidligere i høst er det stor sild som er ute i Norskehavet. Størrelsene ligger her i området rundt 380 gram.

I kommende uke så forventes det fortsatt lavere kvanta i NVG-sild fisket.

  

Nordsjøsild:

Totalt er det fisket beskjedne 1.450 tonn nordsjøsild sist uke. Dette er fordelt med 750 t fra ringnot, vel 200 t fra SUK, 80 t fra kyst og fra trålgruppen har vi knappe 400 t.

Det er i EU sonen silda holder seg, og fangstene sist uke er tatt fra Fladengrunn og videre nordover til «Forty Mile Ground».

I norsk sone har noen båter leitet etter sild sist uke med magert resultat, og mye tyder på at enkelte båter vil stå igjen med kvote på nordsjøsild ved årsskiftet.

Vi forventer at det i kommende uke vil bli tatt en gjennomgang av kvotebildet for å se på muligheten for refordeling.

 

Kystbrisling/ Havbrisling:

Fra Årdal i Sogn er det tatt 35 t med låssatt kystbrisling. Dette er brisling som er 120 stk/kg og egnet til hermetikk.

Fra området utenfor Sandefjord har «Spjæringen Senior» fisket knappe 130 t med stor brisling. Denne er levert i Sverige, her ligger størrelsene på 45 stk/kg og dette er brisling som er ideell til krydring.

Fra fire båter er det innmeldt 340 t havbrisling som er omsatt til mel/olje anvendelse. I tillegg har «Krossøy» fisket 200 t med not. Denne fangst er omsatt til konsum for landing i Kalvåg.

Det står nå igjen vel 1.300 t av kvoten på 10.000 t. Og tre båter vil i kommende uke være på brislingfeltet.

 

Hestmakrell:

Fra kystbåter i Rogaland, Hordaland og på Møre er det tatt knappe 180 tonn med hestmakrell. Dette fordeler seg på 13 fangster fra 2 til 30 tonn.

Det er god interesse for denne hestmakrell så selv små fangster gir en brukbar inntekt.

 

Indirekte konsum:

I dette fiske er det tatt 2.100 tonn med Øyepål fra EU sonen. I tillegg er det fisket vel 120 t kolmule, samt litt strømsild og hestmakrell.

 

Bergen 10.12.18

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt