Fremtidens jobber ligger i havet

Publisert: av Camilla Klævold

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil forske mer på havet for å skape en bærekraftig utvikling og nye arbeidsplasser i Norge

214 000 nordmenn jobber med olje og gass, sjømat eller andre ting i havet. Til sammen skapte havnæringen verdier for nesten 500 milliarder kroner i Norge i 2016. Dette utgjør hele 70 prosent av våre eksportinntekter.

– Havområdene må brukes bærekraftig. Vi skal kunne høste av ressursene og bruke havet, men vi må gjøre det på en måte som vi kan fortsette med om 100 år også, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til forskning.no.

Men for å kunne bruke ressursene på best mulig måte trengs det forskning. Nye tall fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at det i 2017 gikk 5,5 milliarder kroner til forskning og innovasjon i havnæringene. Dette er historisk store summer.

Og det er fortsatt mye vi ikke vet om havet og havbunnen.

– Vi vet mer om overflaten på Mars enn vi vet om dyphavsområdene våre. Kanskje det ligger nye ressurser, medisiner og arter der. Vi vet rett og slett ikke, sier Røe Isaksen. 90 prosent av havbunnen er fortsatt uoppdaget.

Isaksen trekker frem at flere unge bør velge realfag og håper at regjeringens nye satsing på havet og forskning vil føre til flere grønne jobber i fremtiden.

Videre forteller han at Norge aldri kommer til å bli verdensledende på selvautonome ting generelt, men at havet, det kan vi fortsette å være best på. Og for å være det, må man også løse utfordringene knyttet til havet.

– Yara Birkeland (verdens første elektriske, selvkjørende skip) for eksempel viser hva norsk teknologi kan få i stand. Hvis vi kan erstatte en del av dieseldrevne båter på kortere strekninger, kan det redusere utslipp kraftig.

Les hele saken på forskning.no

Siste nytt