HI vil leie kombinert ringnot/trålfartøy

Publisert: av Camilla Klævold

Havforskningsinstituttet vil leie fartøyet ditt til mengdeestimering av barentshavlodde

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av barentshavlodde under gyteinnsiget i 2019.

Toktet vil ha en varighet på 14 dager og vil foregå i perioden 04.03.19-17.03.19. Toktet starter etter planen i Tromsø og avslutter i Hammerfest.
 
Konkurransen er kunngjort på Doffin, referanse 2018- 352203:
 
Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected].
 
Tilbudsfrist 21.01.2019 kl 12.00.

Siste nytt