Ingen prisavtale på mel og olje

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Sildesalgslag har vært i forhandlinger med Sjømat Norge for å diskutere minstepriser for 2019, pr dags dato har man ikke kommet til enighet

Sjømat Norge (SN) og Norges Sildesalgslag(NSS) møttes tirsdag 11.12.18 for å drøfte en rekke saker knyttet til Sildelagets markedsplass. Hovedsaken var likevel drøftinger om dynamiske minstepriser på fangster til fiskemel og fiskeolje i 2019, men det lyktes dessverre ikke å få på plass en avtale for 2019 på det nåværende tidspunkt.

Partene diskutere videre spørsmål som tilgjengeliggjøring av informasjon, forbehold om aksept av bud fra kjøper som varsler utsatt lossing, sortimentsinndeling for budgivning ved kjøp av makrellfangster og de dynamiske minsteprismodeller for sild og makrell.

Partene vil fortsette dialogen om disse spørsmålene, og om en eventuell prisavtale for fiskemel og fiskeolje for 2019.

- Det er selvsagt uheldig at det ser ut til at vi går inn i 2019 uten en prisavtale for fiskemel og fiskeolje. Samtidig er det positivt at vi har hatt en god dialog om en rekke viktige saker, og at vi er enige om å fortsette denne dialogen, sier adm.dir. i Sildelaget Paul Oma.

Siste nytt