Medlemsmøter i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

I november har Sildelaget hatt tre medlemsmøter i Bodø, Ålesund og Bergen i forbindelse med valgprosessen av nye delegater til Sildelagets årsmøte de neste tre årene

Administrerende direktør, Paul Oma og styreleder i Sildelaget, Jonny Garvik, hadde med seg flere fra administrasjonen i Sildelaget da medlemmene var invitert til å høre litt om fiskets gang og utsikter for 2019, Sildelagets rolle i den pelagiske verdikjeden og det ekstraordinere tilskuddet på 9 millioner til markedsføring av sild og makrell i 2019.

I de uformelle møtene var det lagt opp til spørsmål og kommentarer fra medlemmer i salen samt god tid til diskusjoner etterpå. 

-For en medlemsorganisasjon som Sildelaget er det helt avgjørende at vi har engasjerte medlemmer som ønsker å bidra til å stake ut kursen for laget. God kontakt med medlemmene våre er derfor helt avgjørende. På de tre medlemsmøtene vi har gjennomført har vi møtt mange medlemmer, og vi har hatt gode diskusjoner om viktige saker knyttet til Sildelagets virksomhet, sier Paul Oma. 

Både Oma og Garvik lovte flere medlemsmøter fremover, noe som ble godt mottatt av de fremmøtte.

-Noe av det som blir gjennomgått, vet vi jo litt om, men det er alltid godt å få et samlet overblikk og klar tale om utfordringer i næringen når vi er samlet mange fiskere og redere ilag, sa en av tilhørerne.

-Møtene viser at engasjementet blant våre medlemmer er stort. Dette gir oss i administrasjonen en stor trygghet for vårt arbeidet i tiden som kommer, avslutter Oma           

 

Siste nytt