Nye minstepriser på NVG-sild til konsum

Publisert: av Camilla Klævold

Fra tirsdag 1. januar 2019 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 3,87 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 3,72 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 2,76 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,34 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)

NOK 1,70 pr kg

 

Prisene er gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen

Sigmund Langeland

Se PDF dokument her:

Siste nytt