Råfisklaget med ny toppnotering

Publisert: av Camilla Klævold

Omsetninger forventes å passere 12.5 milliarder kroner i 2018

Dette melder Norges Råfisklag i en pressemelding. Aldri tidligere er det omsatt fisk, skalldyr og annen villfanget sjømat i Råfisklagets distrikt for større verdi enn i 2018. Etter 50 uker viser omsetningen 12,4 milliarder kroner.

– Når 2018 avsluttes forventer vi at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner, vel en milliard opp fra de to foregående årene, sier adm. direktør Svein Ove Haugland.

Torsk er viktigste art i omsetningen og står for ca. 60 prosent av samlet verdi. Den høye totalomsetningen i 2018 kommer til tross for en noe fallende torskekvote de fem siste årene.

– Forklaringene ligger i gode markedsforhold, betydelig konkurranse om råstoffet og dermed gode priser betalt til fisker, sier Svein Ove Haugland.

Norske fiskere står for vel 80 % av omsetningen og knappe 20 % kommer fra utenlandske fiskefartøy. Sjøfryste reker til pilling i Norge står for en stor og gledelig økning i kvantum og verdi, fra knappe 300 millioner kroner i 2017 til over 900 millioner kroner i 2018.

Omsetningsverdien i Råfisklaget skapes av leveransene fra vel 4.500 fiskebåter som leverer villfanget sjømat til ca. 200 fiskeindustribedrifter. Det er med andre ord mange tusen hender som er i aktivitet for å skape disse enorme verdiene.

– Selv om fiskeflåten har hatt fem meget gode år, vil det være noe større variasjoner i resultatene for fiskeindustrien. Dette som følge av økt produksjonskapasitet, fallende torskekvote og derav meget hard konkurranse om råstoffet, sier Svein Ove Haugland.


For utfyllende kommentarer:
Administrerende direktør Svein Ove Haugland    mobil 908 80 021
Avdelingsdirektør, Omsetning Charles A. Aas     mobil 913 03 928


Norges Råfisklag, 20. desember 2018

Thor E. Kalsaas, informasjonsleder

Siste nytt