Stenging av et område på Reisafjorden for fiske etter NVG-sild

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektoratet stenger med øyeblikkelig virkning et område på Reisafjorden i Troms for fiske etter NVG-sild

Etter dette er det forbudt å fiske etter NVG sild på Reisafjorden i Troms sørøst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 52,7 minutter. Øst 021 grader 04,3 minutter.
2. Nord 69 grader 57,3 minutter. Øst 021 grader 12,0 minutter.»

Med hilsen
Rolf Harald Jensen
seksjonssjef
Christian Roll Valen
rådgiver

Siste nytt