Støtten i år går til Kirkens Bymisjon, Barnekreftforeningen og Sykehusklovnene

Publisert: av Camilla Klævold

Alle disse organisasjonene gjør fantastisk arbeid for de som har det vanskelig, også nå i julen

-Styret i Sildelaget ville i år støtte noen organisasjoner som vi vet gjør mye godt rundt om i landet vårt, sier styreleder Jonny Garvik som er glad for at Sildelaget og fiskerisiden har en mulighet til å hjelpe de som trenger det mest.

Kirkens Bymisjon får 75 000 kroner , Barnekreftforeningen 50 000 kroner  og Sykehusklovnene 25 000 kroner

-Det er utallige organisasjoner som hadde fortjent støtte. Etter noen år der vi har bidratt til hjelpearbeid utenfor landet, ville vi i år fokusere litt på de vanskeligstilte her i Norge. Her er det folk som trenger et løft eller en ny sjanse samt støtte til barn som sliter med alvorlige sykdommer og som kan trenge både midler til forskning og ikke minst litt glede i en tøff hverdag, sier Garvik.

Som alltid er Sildelaget glad for at våre medlemmer, ansatte og andre forbindelser støtter opp slik at Norges Sildesalgslag kan gi dette bidraget til disse flotte organisasjonene.

Her kan du lese mer om hva de gjør for folk, både nå i julen og ellers i året:


Kirkens Bymisjon:

"Siden 1855 har vi arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen og mangfoldet i arbeidet vårt."

Kirkens Bymisjon har blant annet arbeidstiltak for å få alle folk i arbeid, slik at mennesker skal erfare at det både rom - og bruk for alle. De driver et mangfoldig tilbud til barn og unge. Det spenner fra kortvarige lavterskeltilbud og ferieaktiviteter i nærmiljøene, til langvarig omsorgsansvar og oppfølging i samsvar med barnevernet. De også tilbyr profesjonell helsehjelp, behandling og oppfølging på en rekke områder innen fysisk og psykisk helse.

I tillegg jobber Kirkens Bymisjon med boligtiltak, eldreomsorg, fattigdomstiltak, flerkulturelt arbeid, frivillighet, gatenært, kafeer og aktivitetshus, miljøtiltak og de tilbyr åpen kirke.

Les mer på deres hjemmesider:


Barnekreftforeningen:
Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. De jobber mot å bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

Dessverre er ikke forskning på kreft hos barn og ungdom et prioritert område i dag. Norge ligger langt etter våre naboland når det gjelder bidrag til barnekreftforskning. Aktiv forskning er nødvendig for å fortsatt kunne gi behandling i toppklasse til barna og ungdommene med kreft. Barnekreftforeningen satser stort på innsamling til forskning for å nå dette målet.

Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de aldri føler seg alene. Samtidig ønsker de å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet.

Les mer på deres hjemmesider:


Sykehusklovnene:
"Verdens beste reseptfrie medisin - helt uten bivirkninger!"

Sykehusklovnene oppsøker barn og unge fra 0-18 år på sykehus som har barneavdeling. I 2018 vil sykehusklovnene gjennomføre over 1100 besøksdager på 16 sykehus, ha over 22 000 pasientmøter og nær 100 000 møter med totalmålgruppen pasienter, pårørende og helsepersonell.

Sykehusklovnene driftes utelukkende på søknads- og gavemidler. Selv om de ikke får noen offentlig støtte har de klart å nå ut til flere syke barn hvert eneste år. Det skyldes utrolig mange engasjerte og gavmilde givere som enkeltpersoner, frivillige foreninger, stiftelser og bedrifter som viser sin støtte ved å finansiere vårt arbeid.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner.

Les mer på deres hjemmesider:

Siste nytt