Utseiling til havbrislingfiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Krossøy fikk utseiling til havbrislingfiske etter gitte kriterier

Etter at Sildelaget på onsdag kunngjorde at i alle fall et nytt fartøy ville få utseiling til havbrislingfiske har åtte fartøy meldt sin interesse.

Det fartøyet med det laveste nummer på den opprinnelige, gjeldende trekningslisten var Krossøy med nummer 27.

Krossøy har takket ja til å ta turen og sier at de satser på konsumfiske

Siste nytt