Valg på årsmøte - Kystgruppen

Publisert: av Camilla Klævold

Nominasjonskomiteen har nå nominert kandidater for valg og valget settes i gang i dag, mandag 3. desember, STEM!

Nå har alle nominasjonskomiteene utført sin viktige oppgave, og nominert kandidater for valg. De elektroniske valgene i de tre regionene på kyst settes i gang i dag, mandag 3. desember. Frist for å avgi stemme er 14. desember, så det skal være tid nok for alle.

Dette betyr i praksis at medlemmene i kystgruppen får en sms med en lenke. Trykk på lenken og du blir tatt videre inn på valgsiden. Ved å taste inn ditt mobilnummer, får du tilgang via en kode. Avgi dine stemmer her – systemet er selvforklarende.

Du kan også gå direkte inn på valgportalen:

Kan ikke gjenta for ofte viktigheten av å ta del i valget på årsmøtet i din salgsorganisasjon som Sildelaget er, så STEM!!

Siste nytt