Økt minstepris på NVG-sild fra 22. januar 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med virkning fra mandag 22. januar gjelder nye minstepriser for NVG-sild

Minsteprisene på Nvg-sild vil bli gjenstand for regulering fra førstkommende mandag 22.01.18.  Som kjent etablerte Norges Sildesalgslag en minstepris fra 16.01.18 der prisene på gruppene 1, 2 og 3 ble regulert etter den dynamiske modell, mens prisene på gruppe 4 og 5 ble stående urørt. Forutsetningen videre er at minsteprisene blir regulert på alle grupper i henhold til 80 % av snittpris.

De nye minsteprisene på NVG-sild er:


Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):                  NOK 4,24 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 4,05 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 3,83 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 3,04 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):                         NOK 2,58 pr kg

Siste nytt