Økt volum og redusert verdi for eksporten av pelagisk fisk i 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 838 000 tonn pelagisk fisk til en verdi av 7,7 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 24 prosent og en verdinedgang på 1 prosent fra 2016. 

Norge har eksportert makrell for 4,1 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 1 prosent fra 2016. Eksportvolumet økte med 9 prosent til 336 000 tonn.

Det ble eksportert sild for 2,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 9 prosent fra 2016. Samtidig økte eksportvolumet med 24 prosent.

- I 2017 har det vært et stort prisfall for sild. Dette må ses i lys av større kvoter og økt konkurranse for sild globalt, i kombinasjon med Norges manglende markedsadgang til det tradisjonelt viktigste markedet for fryst hel sild, nemlig Russland, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen største eksportmarked for sild

Polen var det største markedet for norsk sild i 2017. Norge har eksportert sild for 458 millioner kroner til Polen i 2017. Det er en verdireduksjon på 23 prosent fra 2016. Nest største eksportmarked for sild var Tyskland, med en verdi på 378 millioner kroner. Det er en verdireduksjon på 28 prosent. Tredje største eksportmarked for sild var Litauen, med en verdi på 334 millioner kroner. Det er en verdiøkning på 18 prosent fra 2016.

Norge har eksportert 139 000 tonn fryst, hel sild og 106 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2017. Av den totale eksportverdien av sild i 2017, utgjorde fryste sildefiletprodukter 50 prosent. Dette er 2 prosentpoeng lavere enn i 2016.

Gjennomsnittsprisen på fryst, hel sild var i 2017 6,87 kroner. Det er en reduksjon på 29 prosent fra 2016. For fryste sildefiletprodukter var gjennomsnittsprisen i 2017 på 13,51 kroner. Det er en reduksjon på 19 prosent fra 2016.

Kina største mottakerland for makrell

Til Kina, som er et viktig bearbeidingsmarked for makrell fra Norge til Japan, økte direkteeksporten av makrell i 2017 med 27 prosent til 830 millioner kroner. Volumet økte med 39 prosent til 71 000 tonn. Eksporten til Japan, som var nest størst, ble redusert i verdi med 19 prosent til 772 millioner kroner. Sør-Korea er det tredje største markedet for makrell, og her falt verdien av eksporten med 11 prosent til 504 millioner kroner. Volumet til Korea falt med 1 prosent til 39 000 tonn.

Norge eksporterte 323 000 tonn fryst makrell i 2017. Det er en volumøkning på 7 prosent fra 2016. Gjennomsnittsprisen på fryst, hel makrell var 11,92 kroner. Det er en reduksjon på 8 prosent fra 2016.

Siste nytt