Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 29. januar 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra førstkommende mandag gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):
NOK 4,30 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):
NOK 4,11 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):
NOK 3,89 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):
NOK 3,08 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):
NOK 2,62 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)
NOK 1,25 pr kg


Prisene er gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Siste nytt