Fiskets gang uke 1

Publisert: av Kenneth Garvik

Rolig start på NVG-sild, noe makrell fra vest og godt kolmulefiske på Færøyane.

NVG-sild:
En rolig førsteuke på NVG silda med beskjedne 8.700 tonn innmeldt. Det er relativt få båter som har startet i dette fiske da totalt har 30 båter vært aktive.

Som i høst er det to hovedområder fisket foregår. Ett område i Norskehavet, eller nærmere bestemt så langt vest som Smutthavet på større sild. Her har åtte båter fisket 5.300 t sild rundt 250 n.mil nordvest av Lofoten. Silda her har snittvekter i området 340 - 361 gram.
Den minste flåte har vært i Kvænangen og tatt knappe 3.100 t. Som før nyttår, så er dette mindre sild, med størrelser i området 205 til 240 gram.
Fra området rundt Hitra på Trøndelagskysten har vi to fangster på totalt 300 t. Snittvekten her ligger på 240 g.

Båtene som har vært i Norskehavet har på sin seilas søkt etter sild i norsk sone både fra sør og øst. Registreringene her var beskjedne og det var først når en kom vest i Smutthavet der hovedfisket var i høst at en kom over gode sildemengder. Som normalt på fullmånen så stod silda dypt og det var periodevis vanskelig å nå ned til den med not. Været har og vært utfordrende. Ifølge flere skippere så står fortsatt silda rimelig i ro og det ser ikke ut til at den har det travelt med å nå inn til gyteområdet.

I Kvænangen har silda stort sett stått i samme område med litt variasjon fra dag til dag. Det positive her er at innslaget av gruppe 5 sild som vi hadde i de siste fangstene før nyttår ikke er gjeldende nå.

Interessen for den store silda er god da markedene til filet er gode, så sant fettinnholdet er innenfor et akseptabelt nivå. Flere båter er klar for å starte fiske på den store silden, men med den store avstanden til feltet så avventer, spesielt kystflåten, til silda er nærmere land. Vi både tror og håper at det fram mot nymånen vil «dukke opp» sild betydelig nærmere kysten.

Fra Kvænangen så knytter spenningen seg på hvor lenge silden blir tilgjengelig før den begynner sin gytevandring.

 

Makrell:
Makrellfiske i EU sonen er i full gang med en stor flåte i aktivitet. For landing i Norge har vi innmeldt 8 fangster med til sammen 6.900 tonn. Dette er fordelt på tre norske båter, to skotske, to irske og en dansk båt.

Alle fangster er tatt vest-nordvest av Orknøyene og fiskerne melder om mye makrell i dette område. Konsentrerte topper som står nesten fra vannflaten til bunn gjør at en må være varsom og trålhalene blir meget korte.

Snittvekten på makrellen ligger i området 360 – 395 gram.  Dette er på samme størrelsesnivå som vi hadde på de siste fangstene i høst.

Etterspørselen etter makrell er relativt god med behov fra flere marked. Vi regner med gode landinger fra utenlandske båter fremover.

 


Hestmakrell:
Hestmakrell er en fisk som ofte samler seg på fullmånen. Flere båter fra kystgruppen jaktet derfor på denne i fjordene sist uke. Fra Rogaland/ Hordaland har vi innmeldt 70 t fra tre båter, og fra Romsdal har «Midøy Viking» tatt en fangst på 20 t.
Dette er stor hestmakrell der snittvektene ligger på 450 – 500 g på Vestlandet, og på hele 611 g på fangsten tatt lenger nord.

Også for denne art er markedet og interessen god.

 

Brisling/ havbrisling:
«Spjæringen Senior» som var første båt med innmelding i år, har tatt to fangster, på knappe 90 t, med kystbrisling i området utenfor Tønsberg og Sandefjord. Begge fangster er levert til svensk kjøper i Strømstad.

«Talbor» som tok utseiling på restkvoten (258 t) av havbrisling har ikke fangstet noe så langt. De har etter kuling første dagen søkt etter brisling i det området som siste båt før jul hadde godt fiskeri på stor brisling. Om en skal få levere til konsum så er rett størrelse et viktig kriterium.

 

Kolmule:
En båt «Åkerøy» har tatt utseiling til kolmulefiske i Færøyske farvann og etter at de kom fram før helgen har fisket vært godt med gode hal.
Fra færøyske båter som kom i fiske like over nyttår så rapporteres det om fangster på opptil 2.600 t, noe som er meget bra.

Med fortsatt godt fiske vil nok flere båter vurdere dette som et alternativ nå i januar.

 

Bergen 08.01.18
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt