Fiskets gang uke 2

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ingen stor fart i de pelagiske fiskeri i årets andre uke og på slutten av uke kom uværet som jagde flåten til lands

NVG-sild
16 000 tonn er registrert i journalen denne uke, det største kvantumet kommer fra Norskehavet, men også en del fra Kvænangen / Kaldfjord og Trøndelag / Mørefeltene. I tillegg er det tatt et par fangster i Reineområdet i Lofoten.

46 fartøy har vært i aktivitet, derav 9 ringnotbåter, 1 tråler, 3 utenlandske fartøy, 33 kystfartøy derav igjen 23 direktehåvere og 10 låssettere.

Ringnotflåten, samt trål og noen større kystbåter har vært i Norskehavet etter den store silda som er der. Samlet har de Norske båtene tatt ca. 8 250 tonn i dette området. De som har vært lengst ut har vært i «Smutthavet», et fangstområde som ligger rundt 68 grader og 30 minutter nord, rundt 2 grader øst.

De andre fartøyene har vært noe lengre øst, siste fangstene som ble tatt før uværet jagde flåten i land, var rundt 68,5 grader nord og mellom 8 og 9 grader øst og noen fangster litt sør om 68 grader nord. Disse østligste feltene er ca. 120 n.m. nordvest av Skomvær.

Fra flåten hører vi at det er mye sild å se, men at den står dypt og er vanskelig å fange med not. Silda er på sig på sydøst, noen antyder ca. en mils fart. Det blir dermed spennende å se hvor de finner den igjen når uværet har gitt seg og flåten kommer ut igjen. Størrelsen på silda som fanges her ute er fra 350 til 370 gram i snitt.

De tre utenlandske fartøyene har vært i Norskehavet, i samme området som de Norske båtene. Til sammen hadde disse fartøyene med seg 3 250 tonn og ble solgt til kjøpere i Norge og Danmark.

På kysten er det største fangstfeltet fremdeles på Kvænangen. Her har både direktehåvere og låssettere vært i fangsting på en sild som er av en heller små størrelse, 186 til 216 gram i snitt. Men til tross for en beskjeden størrelse er det en del interesse for denne silden. Takket være en grei kapasitet på førings-siden har også låssetterne fått levere fangstene fortløpende.

Torsdag gikk en del båter på leting etter sild på Kaldfjorden. Her ble det funnet sild av en noe større sort, 285 til 330 gram i snitt. De store mengdene er det ikke meldt om at det er registrert, og silda er mager, ca. 9 % fett i filetene. I tillegg var ca. 30 % av fisken tom for rogn / melke ifølge vår kontrollør som har vært på mottaksanlegg og sett på silda.

Også på Møre- / Trøndelagkysten er det tatt noen fangster men NVG-sild. Fem fartøyer har tatt totalt 12 fangster på til sammen 360 tonn med sild av størrelse fra 180 til 230 gram i snitt. Fangstene er tatt på mange lokasjoner, rutenr. 0707, -08, -25, -28, -31 og -33.

Makrell
Seks utenlandske fartøy har meldt inn til sammen 5 455 tonn makrell for landing til norske kjøpere. Alle fangstene landes på leveringsavtaler. Fisken er hentet vest og nordvest av Orknøyene, fangstrutene 4373-74 og 81. Størrelsen på fisken er fra 360 til 390 gram.

Hestmakrell
Vel 410 tonn hestmakrell er landet denne uke. På kysten, fra Trøndelag i nord til Rogaland i sør, er det tatt 10 fangster på til sammen ca. 160 tonn. Fisken ligger i snitt mellom 450 og 500 gram. Fire av fangstene er låssatt.
I tillegg til disse fangstene er det to fangster på til sammen 255 tonn som kommer fra de utenlandske makrelltrålerne og er tatt vest av Orknøyene.

Indirekte konsum.
Av industrifangster er det denne uke meldt inn en kolmulefangst fra Færøysonen på 1 900 tonn. I tillegg er det meldt inn en havbrislingfangst på 230 tonn tatt sør i Nordsjøen. Dermed er fjorårets kvote på havbrisling å anse som oppfisket.

Andre fiskeri.
To fangster på til sammen vel 60 tonn stor kystbrisling er tatt i Oslofjorden og levert direkte til Svensk kjøper. Størrelsen på fisken er 45 til 50 stk. pr.kg. Et lås på 15 tonn med nordsjøsild er tatt i Lindås kommune. Snittet på denne silden er 300 gram.

Bergen 14/1-2018
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

 

Siste nytt