Fiskets gang uke 3

Publisert: av Kenneth Garvik

Brukbar sildeuke trass i at silda står dypt.

NVG-sild:
Tatt værforholdene i betraktning fikk vi en brukbar uke på NVG silda med totalt 23.000 tonn i journalen. Av dette er hele 17.800 t innmeldt fredag og lørdag.
Ringnot har bidratt mest sist uke med 9.200 t, kyst med 5.400 t, trål med 4.500 t og fra tre danske fartøy har vi innmeldt 3.900 t.

Silda er fortsatt ut i Norskehavet, og av ukens kvantum er hele 21.900 t fisket her. Der 12.000 t er tatt så langt vest som i Smutthavet.
Det resterende kvantum er fisket i Kaldfjorden, på Møre/Trøndelag, innsida av Lofoten og rundt 25 n.mil nordvest av Torsvåg der 3 båter har fisket knappe 600 t.

Størrelsene på silda vest i havet har snittvekter i området 307- 365 gram, med totalsnitt på 350 g. Disse størrelser er attraktiv til skinnfri filet så sant fettinnholdet er innenfor markedets krav og kvaliteten ellers er god. Så langt rapporterer kjøperne om at silda har mer fett enn i fjor på samme tid.

Silda på kysten er, som tidligere, mindre av størrelse. Den som er tatt nordvest av Torsvåg er 
fra 195- 230 g og dette er sannsynlig den silda som har stått på Kvænangen som nå er på vandring mot gytefeltet.

Fiskerne melder nå om at silda ut i havet har satt kursen mot Norskekysten. De østligste fangster er tatt vel 60 n.mil nordvest av Røst. Silda i dette område har et lag til å stå dypt og mer spredt, noe som gjør fangsting med not vanskelig.
Fra områdene lengst vest står silda i mer tette konsentrasjoner og den kommer opp som normalt på nattestid. Her har vi rapporter om kast på opp til 1.100 t.

I kommende uke forventer vi at silda når kysten i området Træna/Myken eller Røst slik at flere båter i kystgruppen kommer inn i fisket. For ringnot så vil nok flere flytte fokus over på loddefiske.

 

Makrell:
Makrellfiske var tidlig i uken hemmet av dårligt vær. Båtene kom i arbeid på onsdag og siden da er det innmeldt 13.100 tonn. Dette er fordelt på ni utenlandske (Skottland/ Shetland) båter, og tre norske som velger å ta hele eller deler av kvoten nå på vinteren.

Fisket har som de to foregående uker pågått nordvest av Orknøyene og til dels nord av Hebridene. Det meldes fortsatt om tette konsentrasjoner av makrell i dette område. Og det er stor aktivitet fra mange båter fra flere land.

Vi ser at snittvekten har variert en god del med laveste snitt på 345 g og høyeste på 413 g.  Da kjøperne betaler ut fra snittvekt vil prisforskjellene være betydelig om en får stor eller liten makrell.

Det er sug etter makrell i verden og både kjøpere i Skottland, Irland er «på hugget» for å sikre seg makrell fra båtene. Norske kjøpere har gjennom lang tid vist at de er konkurransedyktige og vi håper på fortsatt landinger i de kommende uker.

 

Hestmakrell:
Totalt har sju forskjellige båter innmelding på hestmakrell. Fra områdene Hordaland/ Rogaland er det tatt 83 t, på Møre er det tatt 32 t.
I tillegg har en utenlandsk båt tatt 100 t på sin makrelltur.

Også for denne art er markedet og interessen god.

 

Lodde/Kolmule:
Til loddefiske på Island har en båt, «Endre Dyrøy» meldt utseiling. De kom fram i helgen og har registrert lodde på forskjellige felt. Lodda har stått dypt og vanskelig for notfiske. Så fangstingen har så langt vært laber.
For Barentshavets del så åpner fiske for ringnot og trål i dag 22. januar. Så langt er det ingen båter som har satt kursen til dette område.

«Åkerøy» som har vært en tur og fisket kolmule i færøyske farvann er nå på vei til kolmulefeltet vest av Irland. I fjor hadde vi første fangst fra dette område 6 februar.

 


Bergen 22.01.18
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt