Fiskets gang uke 4

Publisert: av Roar Bjånesøy

Årets første loddefangst ved Island og årets første fangst med kolmule vest av Irland. Også en brukbar uke med nvg-sild tross vanskelige værforhold.

NVG-sild.
Over 23 300 tonn med NVG-sild ble meldt inn denne uke og det er årets beste uke. Dette til tross for at fisket foregår ut i havet vest av Røst og at det har vært flere dager med vanskelige værforhold. I tillegg har silda stått dypt og vært vanskelig å nå. Silda er tydelig på vandring og er kommet vesentlig nærmere Norskekysten. Torsdag var en del båter på leting innover Trænadjupet, men det var lite å se i dette området. Nå sist i uka har fisket foregått på to områder, et ca. 50 n.m. vest av Skomvær og et ca. 25 n.m. nordvest av dette feltet igjen.

Av de 58 fartøyene som har deltat er det større kystfartøyer som dominerer, men også en del trålere og ringnotbåter. Fordelingen er 38 kystbåter, 9 ringnotbåter, 9 trålere og 2 utenlandske (Danske trålere). Kvantumsmessig er fordelingen 6 115 tonn fra ringnot, 5 640 tonn fra trålgruppen, 2 100 tonn fra utenlandske båter og 9 460 tonn fra kystgruppen. Av kyst sitt fiske er 5 fangster på tilsammen 280 tonn fisket på Møre / Trøndelagskysten. Denne silden er som tidligere vesentlig minder i størrelse, 175 til 225 gram. Den silda som er nord i havet ser vi en tildens til at snittvekten går ned, snitt ligger fra 312 til 365 gram og med et totalt vektet snitt på 344 gram mot 350 gram i forrige uke.

Neste uke forventes fremdeles bra aktivitet av kystflåten og at silda fortsetter sin vandring inn og langs med kysten.


Makrell
5 400 tonn med makrell er innmeldt denne uke og det er 2 norske og 4 utenlandske båter som har kommet til lands med dette kvantumet. Fisken er tatt nord av Hebridene, rutene 4372 og 4381. Størrelsen varierer fra 360 til 406 gram. Kommende uke forventes fremdeles mer makrell fra de utenlandske båtene.


Lodde ved Island
Den første fangsten med lodde ved Island for denne sesongen ble tatt av "Ender Dyrøy" denne uke.

Fangsten var beskjeden, knappe 100 tonn noe som nok også værforholdene har skylden for at den ikke ble større. Fangsten ble tatt nordøst av Grimsøy, det var bra med lodde å se, men den stod dypt så det var dårlige notforhold. Størrelsen var brukbar, 41 stk samfengt pr.kg., men det var mye åte i fisken og rognprosent på 7-8. Det har ikke vært værforhold senere i uken.

Ti fartøy har meldt avgang fra Norge hvorav fire er kommet inn i IØS. Nå søndag kveld har to norske båter registrert en del lodde ca. 70 n.m. øst av Langaneset, men fisken stod dypt og kom ikke så høyt i sjøen at den kunne fanges med not. Et fartøy har funnet lodde lengre sør, ut av Neskaupstadur. I hvilke mengder vites ikke i skrivende stund.

Fra Islandske kjøpere hører vi at lodda som Islendingene har tatt har en brukbar størrelse, 45 stk. pr. kg. samfenget, ca. 50 stk pr. kg for holodda. Islandske fiskere har fisket en del lodde i vinter, 50 000 tonn ifølge statistikken, men trolig er kvantumet vesentlig høyere grunnet etterslep på statistikker.

I fjor ble den første fangsten tatt 3. februar så får vi håpe fisket kommer skikkelig i gang kommende uke.

Kolmule
Årets første kolmulefangst fra feltene vest av Irland ble tatt denne uke og også i år var "Åkerøy" første båt på feltet. 1 900 tonn har de med seg og fangsten er tatt nord av Porcupine Bank, rute 48-22.
Det meldes om mye kolmule, gode hal, men værforholdene resulterte i at par dager med bakking når de kom på feltet. Som nevnt var "Åkerøy" først også i fjor, da kom innmeldingen 6. februar.


Hestmakrell
Denne uke har det vært noe mindre fangsting av hestmakrell. Kun fire fangster er registrert, minste kvantum 6 tonn og største er 20 tonn, til sammen 53 tonn. Tre av fangstene er tatt på Møreområdet, en låssatt i Vindafjorden kommune. Størrelsen er fra 500 til 600 gram.


Bergen 28. Januar 2018
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt