Flere bestander øker på Island, men lodda flytter nord og vest

Publisert: av Roar Bjånesøy

Torskebestanden er historisk høy siden 1996 på Island, hysa er fremdeles i bedring mens lodda har flyttet seg vest- og nordover

Dette skriver Iceland Review:

I tillegg til torskebestanden er de fleste bunnfisk-bestandene på vei oppover, heter det fra MFRI, et marint forskningsinstitutt på Island.

Når det gjelder loddebestanden har direktøren for MFRI, Sigurur Gudjonsson følgende å si:

-Størrelsen og veksten av loddebestanden er veldig viktig for de andre artene. Både yngel og voksen lodde er nå lengre vest og nord enn vi har sett tidligere. Dette har medført problemer med å få en god bestandsmåling i i den siste tiden. Generelt kan man si at alle fiskeslag flytter nordover. De sørlige artene kommer her og de nordlige artene flytter enda lenger nord.

Neste bestandvurdering for mange arter på Island vil skje i Mars og Gudjonsson mener instituttet trenger enda flere midler for å investere i nytt utstyr og få bedre målinger 


Se saken her ( engelsk) 

Siste nytt