Hjelper islendingene å finne lodda

Publisert: av Line Dale Nilsson

På sørkysten av Island gyter islandslodda før den dør. Innen det skjer, måler islendingene bestanden med ekkolodd.

Forsker, Kjell Rogn Utne, er med på kartleggingstoktet og saken han har skrevet på Havforskningsinstituttets nettsider kan du lese her:

 

Siste nytt