Informasjon om visning av fartøykvoter i 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kvoter på fartøynivå for 2018 er nå tildelt for flere av de pelagiske fiskeslagene og finnes under «Fartøykvoter».

 

Første uken av 2018 jobber vi også med årsoppgjør for fleksible kvoter på fartøynivå, dvs. NVG-sild, kolmule, makrell og nordsjøsild.

Det vil si at eventuelt over- eller underfisket kvantum i 2017 nå overføres til 2018 på fartøynivå og i henhold til hvilke regler som gjelder for den enkelte kvotegruppe.

Nærmere info om status for det enkelte fiskeslag er tilgjengelig under «fartøykvoter». Se «tilleggsinformasjon til visning av fartøykvoter».

I søkefeltet «fangstleverandør» kan du se på kvotestatus på alle fartøy som leverer fangst gjennom Norges Sildesalgslag.

Det er viktig at hver enkelt reder sjekker fartøyets 2018-kvoter på www.sildelaget.no mot egne opplysninger og tar kontakt dersom dette ikke stemmer med egne opplysninger. Detaljer om kvotestatus for eget fartøy kan også finnes ved å logge inn på vår ekstranettside.

Siste nytt