Informasjon om visning av total- og gruppekvoter i 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

Total- og gruppekvoter fastsatt i reguleringsbestemmelsene for 2018 er nå tilgjengelig under «Kvoter og fangst» og «Kvoteoversikt».

Tildelte kvoter pr. gruppe finnes i feltet «Kvote».

Feltet «Saldo» skal inneholde gruppens saldo fra 2017. Dette gjelder kun fiskeslag med kvotefleksibilitet på fartøy- og gruppenivå. Her vil det komme inn tall så snart vi har disse klare.

Feltet «Flex» inneholder et 10 % påslag på gruppens kvote. Dette for at saldofeltet skal vise omtrent hvor mye den aktuelle gruppen skal kunne fiske i inneværende år, hensyntatt fiske på 2019-kvoten.

Vi viser ellers til forklaringer som kan finnes ved å trykke på informasjonsboblene i kvoteoversikten.

Tildelte kvotetall er også tilgjengelig i kvotestatistikken som også finnes under «Kvoter og fangst».

Siste nytt