Kvotebytte for lodde - husk melding før 22.januar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ordninga der fiskebåtar kan bytte kvotar seg imellom blir vidareført i 2018. Bindende melding til Fiskeridirektoratet må sendes før 22.januar 2018 

Se hele J-7-2018 her:

Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet mot enten lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller kolmule i 2018 

Vi har mange gode erfaringar med kvotebytte. Ordninga legg til rette for meir effektiv drift, gir lågare kostnadar og fører til at båtane bruker mindre drivstoff. Gjenopninga av loddefisket i Barentshavet legg til rette for at fleire kan bruke ordninga i 2018 enn i 2017, seier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim.

Kvotebytte går kort forklart ut på å gi fiskebåteigarar fleksibilitet slik at dei kan bytte bestemte kvotar mellom fartøy. Dermed kan det eine fartøyet konsentrere seg om å fiske i eitt område eller på ein bestand, mens det andre kan konsentrere seg om å fiske i eitt anna område eller på ein annan bestand.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal vere høve til kvotebytte i 2018. Departementet opnar for at fartøy i ringnotflåten kan bytte loddekvote i Barentshavet mot loddekvote ved Island, Grønland og Jan Mayen. Pelagiske trålarar kan bytte loddekvote i Barentshavet mot kolmulekvote, eventuelt mot ein del av ein kolmulekvote.

Reiarlag som ønsker å delta i ein av kvotebytteordningane må sende melding til Fiskeridirektoratet før 22. januar 2018.

 

Siste nytt