Kvotebytteordning i 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

I 2018 kan norske fartøy bytte lodde i Barentshavet mot enten lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller kolmule.

Nærings- og fiskeridepartementet har også i 2018 åpnet for kvotebytteordning. Kvotebytteordningen betyr at fartøy i ringnotflåten innen 22. januar 2018 kunne bytte loddekvote i Barentshavet mot loddekvote ved Island, Grønland og Jan Mayen.
Ordningen ble utvidet til også å omhandle trålere i loddefisket i Barentshavet som kunne bytte hele sin loddekvote i Barentshavet mot et kvantum kolmule.

Se hvilke fartøy som har benyttet seg av ordningen her:

Siste nytt