Lodde til konsum i 2018. Minstepris og avviksreglement.

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om en minstepris på lodde til konsum på kr 2,50 pr kg (samfengt) i 2018.

Dette innebærer en videreføring av minsteprisen fra 2017-sesongen.

Partene vil videre ha et møte om avviksreglementet for lodde med tanke på eventuelle justeringer/endringer i Ålesund torsdag 18. januar 2018.

Det endelige rammeverket for årets loddefiske vil bli inntatt i et eget rundskriv og dette forventes å bli kunngjort i første del av neste uke.


mvh,

Norges Sildesalgslag 

Siste nytt