Minstepriser på NVG-sild fra 16.01.2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med virkning fra tirsdag 16. januar 2018 gjelder nye minstepriser for NVG-sild. 

Se  Rundskriv 01/18 her

De nye minsteprisene er endret i henhold til den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen for NVG-sild for de tre største sortimentsgruppene, mens minsteprisene for de to minste sortimentsgruppene blir videreførte.

Dette er for øvrig første gang at minsteprisene på nvg-sild endres etter at Norges Sildesalgslag fastsatte et absolutt bunn-nivå i den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen med virkning fra 28.10.2017.

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):                  NOK 4,09 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 3,91 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 3,70 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 2,93 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):                         NOK 2,49 pr kg


OBS! Minsteprisene vil for øvrig bli gjort til gjenstand for regulering førstkommende mandag på ordinært vis (og med grunnlag i de foranstående minsteprisene) forutsatt at minimumskvantumet for en fjortendøgnsperiode på 5.000 tonn innfris.

 


Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt