Nedgang for viktige arter i Nordsjøen

Publisert: av Roar Bjånesøy

En ny studie viser at det går nedover for de små fiskene i Nordsjøen. Siden midten av 1990-tallet veier de mindre, er kortere og får færre unger.

Små fisker som brisling, tobis, øyepål og sild fanger sjelden oppmerksomheten. Men de er viktig fangst i Nordsjøen. Dette skriver forskning.no

Men en ny studie viser at det går nedover for de små fiskene i Nordsjøen. Siden midten av 1990-tallet veier de mindre, er kortere og får færre unger.

– De små fiskene spiller en nøkkelrolle for økosystemet i Nordsjøen. Så når det går nedover for dem, har det konsekvenser for hele næringskjeden, sier Mikael van Deurs, som er seniorforsker ved Institut for Akvatiske Resurser ved Danmarks Tekniske Universitet.

Halvering

Den nye studien viser at nedturen for småfiskene begynte omkring 1993. Siden den gang har det, ifølge Deurs, vært en halvering av det bærekraftige fisketrykket på disse artene – det vil si en halvering av mengden av fisk som yrkesfiskere kan fange for at fisket skal være bærekraftig.

– De små fiskene blir tatt opp og gjort til fiskemel. Det dreier seg om store penger, sier Deurs, som er en av forskerne bak den nye studien.

Studien konkluderer med at fallet i bestanden sannsynligvis henger sammen med endringer i havstrømmer og klima i Nordsjøen.

Fall i dyreplankton

Tidligere forskning har pekt på at klimaendringene i Nordsjøen har ført til en nedgang i produksjonen av dyreplankton. Sild, brisling, tobis og annen matfisk spiser dyreplankton, så effekten forplanter seg.

– Det er første gang dette er påvist, påpeker Deurs.

Førsteamanuensis Peter Grønkjær ved Aarhus Universitet mener det er en grundig studie.

– De legger frem beviser for at det har skjedd viktige endringer i økosystemet i Nordsjøen, sier Grønkjær, som jobber ved avdelingen for akvatisk biologi.

Mindre fisk og færre avkom

Den nye studien bygger på data samlet inn av forskere og yrkesfiskere gjennom 40 år.

Studien viser at matfiskene i Nordsjøen siden midten av 1990-tallet har fått:
•Mindre lengde. Fiskens lengde måles av havforskere ved en bestemt alder. Alle fiskearter, bortsett fra brisling, har blitt mindre – gjennomsnittlig omkring fem prosent.
•Lavere vekt. Fiskene veier i gjennomsnitt 13 prosent mindre nå enn før. Det vet forskerne ut fra data om fisk som yrkesfiskere har fanget i Nordsjøen. Fiskerne har nemlig plikt å levere inn en viss mengde fisk til forskning.
•Dårligere reproduksjon, det vil si antall nye fisker som et foreldrepar kan produsere. Antallet har falt med 28 prosent. Disse dataene kommer fra Det internasjonale havforskningsrådet, ICES.

– En styrke ved studien at vi bruker flere datasett fra både havforskning og fra yrkesfiskerne. De peker på nøyaktig samme mønster: Samtlige arter av småfisk i Nordsjøen vokser langsommere, og de produserer færre avkom, sier Mikael van Deurs.

les hele saken på forskning.no her

Siste nytt