Ny minstepris på makrell til konsum fra mandag 22. januar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 22. januar gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):


2,0494 øre pr gram gj. vekt

 


Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):


NOK 3,50 pr kg

 


Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):


NOK 1,50 pr kg

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt