Skip to Content

Ny skipsgarantiordning i gang

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra og med i dag kan GIEK gi garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, som ferjer, fiskebåter, brønnbåter og båter til nærskipsfart. 

- Jeg er glad for at ordningen nå er i gang og at GIEK kan begynne å gi garantier. Redere i Norge vil få tilgang på finansiering som igjen vil medvirke til økt aktivitet for verft og underleverandører i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget vedtok i desember 2017 å opprette den nye ordningen i GIEK, som i 2018 vil ha en ramme på 10 mrd. kroner.

- Ordningen vil kunne bidra til omstilling i Norge og jeg er særlig spent på å se ordningens betydning for fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Lånedelen av ordningen vil forvaltes av Eksportkreditt Norge og på Regjeringen.no er det åpent for høringsinnspill til endringsforslag i loven og forskriften som regulerer Eksportkreditt Norges virksomhet, med frist 7. februar 2018. Det tas sikte på at låneordningen vil være operativ første halvår 2018.

Les mer på GIEK sine hjemmesider

For mer informasjon om den nye ordningen, kontakt www.giek.no eller www.eksportkreditt.no

Siste nytt

Back to top