Nye felt på Sildelagets sluttseddel

Publisert: av Kenneth Garvik

Antall besetning og herav norsk må nå fylles ut på sluttseddel: Nasjonal leverandørerklæring blir en del av sluttseddelen fra i dag av.

Fra i dag av må fisker og kjøper fylle ut 2 nye felt på sluttseddel: Antall besetning og herav antall norsk besetning. Dette kravet gjelder fangst fra norske fartøy som lander i Norge og har fisket utenfor 12 mil. Kravet beror på at frihandelsavtalene med andre land inneholder vilkår om norsk opprinnelse og krav om at fiskefartøyets besetning må være minst 75 % norsk når fangsten blir tatt. Når andel norsk besetning oppfyller 75 %-kravet, vil følgende tekst automatisk komme frem på seddelen:

«Leverandøren av produktene omfattet av dette dokument erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har norsk preferanseopprinnelse.»

Tolldirektoratet krever at eksportører som utferdiger et opprinnelsesbevis skal kunne dokumentere opprinnelsen på varen som eksporteres. Løsningen for eksportører av sjømat er at nasjonal leverandørerklæring blir en del av landings- og sluttseddelen.

Denne løsningen er etablert i er samarbeid mellom Tolldirektoratet, Sjømat Norge, Norges Sjømatråd og salgslagene.

Les mer her:

 

Siste nytt