Nye minstepriser for råstoff til mel og olje fra 05.02.2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 5. februar gjelder følgende minstepriser for råstoff til mel og olje:

Minsteprisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse blir justert fra og med mandag 05.02.18.

Prisindikatorene for mel viser 2,72, justeringsfaktorene blir endret fra 26 til 29, og oljeindikatoren viser -8,85.

Siden markedsprisene på verdensmarkedet går opp for mel og ned for olje, slår endringen ulikt ut for fett og magert råstoff. Endringer i kroneverdien, spesielt i forhold til USD, spiller også inn.

 

Rundskriv 03/18 kan du lese her:

Siste nytt