Rolig start for pelagisk i 2018 så langt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Årets første pelagiske fangst stod Spjæringen Senior for med 40 tonn kystbrisling i Oslofjorden. Ellers er flåten begynt å røre på seg i flere fiskerier

-Vi forventer størst aktivitet på NVG-silda. Her er 6-7 av de større båtene gått for å finne silda i Norskehavet, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Sildefangstene lengst øst på slutten av 2017 var tatt rundt 130 mil vest av Verøy og Røst og det blir spennende å se om silda er kommet enda nærmere land, ifølge Garvik.

-Kjøperne melder om god etterspørsel etter stor sild, sier Garvik.

I Kvænangen er en del låssettere og kystfartøy kommet til for å se etter NVG-sild i fjorden.

-Det er en håndfull fartøy der, men det rapporteres at silda står djupt og ikke lett tilgjengelig. Vi håper dette vil endre seg snart, sier Garvik

-Vi forventer også et makrellfiske fremover. En del utlendinger har gått ut fra Skottland og Shetland og så langt har vi også tre norske fartøyer som vil fiske etter makrell fremover, sier Garvik.

Basert på tidligere års erfaring begynner dette fisket vanligvis vest av Orkenøyene og nord av Hebridene.

-For makrell så melder kjøperne om stor interesse og et godt marked, sier Garvik.

Talbor har også gått sørover i Nordsjøen for å fiske etter de vel 250 tonn med havbrisling som står igjen på kvoten og Åkerøy har tatt utseiling for kolmulefiske i Færøysk sone.

-Kommer det fangstmeldinger så forventer vi flere fartøy i fiskeriene, sier Garvik og legger til at det også kikkes litt etter nordsjøsild i norsk sone.

Siste nytt