Rundskriv 02/18 Informasjon vedrørende omsetningen av lodde til konsum i 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

I 2018 vil det være anledning til å fiske lodde både ved Island og i Barentshavet.

Norges Sildesalgslag vil også understreke viktigheten av at fiskerne følger prosedyrene for bestemmelse av; samfengt- og rognloddas størrelse, andel rognlodde, rogninnhold og åteinnhold (disse er inntatt i vedlegg til dette rundskrivet).  Det er viktig at dette arbeidet blir gjort om bord ved ombordtaking av lodda og at det tas gode og representative prøver av fangsten.  OBS!  Dersom ikke dette arbeidet tas på alvor, kan det resultere i større avvik i forbindelse med de endelige verdiene som etableres i tilknytning til prøvetakingen ved lossing.  Større avvik resulterer i at prisene kan bli satt ned mye sammenlignet med auksjonsprisene. God og representativ prøving om bord vil eliminere risikoen for større prisavslag på fangstene.  Merk at åteangivelse er endret, se nevnte vedlegg.

Rundskriv 02/18 finner du her:

Siste nytt