Spiser mindre sjømat

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nordmenn spiser 15 prosent mindre sjømat enn i fjor. Nedgangen er særlig synlig blant de yngre konsumentene.  

Dette skriver Sjømatrådet.

- Det er oppsiktsvekkende at en gjennomsnittlig åttendeklassing i dag spiser mer godteri enn fisk og nær fire ganger så mye rødt kjøtt som sjømat. Årsaken til nedgangen i sjømatkonsumet er sammensatt, sier Renate Larsen administrerende direktør i Sjømatrådet. 

I Norge er vi opptatt av en livsstil som innebærer helse, sunnhet og bærekraft. Det er derfor vanskelig å forstå at vi velger bort sjømaten, som svarer på alle disse trendene.

En viktig faktor er den såkalte generasjonseffekten. Den eldste delen av befolkningen har siden de var ung spist mye sjømat, men for hvert år som går blir det færre som spiser sjømat i denne generasjonen, og de yngre generasjonene spiser for lite sjømat for å kompensere for frafallet. Trenden har vært tydelig over flere år – unge spiser mindre sjømat.

Pris er en medvirkende faktor til konsumfallet. Riktignok er dette en kortsiktig faktor sammenlignet med de ovennevnte, men prisøkningen i 2017 må bære en del av ansvaret for et fall på 15 prosent i hjemmekonsumet. Reklametrykket for sjømat er også langt lavere enn for andre proteinkilder.

- Å øke sjømatkonsumet er ikke noe som Sjømatrådet kan gjøre alene, men vi skal gjøre vårt. I 2018 øker vi vår innsats i Norge og vil blant annet om kort tid lansere et nytt kommunikasjonskonsept, «3 i uka». Dette skal øke de unges bevissthet på hvor enkelt det er med sjømat, vise bredden av sjømatprodukter og gi en positiv påminnelse om å velge sjømat, sier Larsen.

- Det er gledelig at myndighetene har fått organisasjoner, næring og dagligvare med på laget, for å løfte sjømatkonsumet i Norge. Ambisjonen er å øke konsumet med 20 prosent innen 2021. Det er en svært ambisiøst mål, sier Larsen.

- Selv om vi opplever en negativ utvikling i konsumet av sjømat i Norge er bildet nødvendigvis ikke så negativ som det fremgår av tallene. Sammensetning av produktene som selges har endret seg over tid. Vi kjøper mer filetprodukter i stedet for hel fisk, samt at farseprodukter som fiskekaker har høyere andel av fisk enn tidligere. Omregnet i rund vekt er reduksjon i konsumet noe mindre enn i kjøpt produktvekt. Og sammenlignet med andre land er fortsatt nordmenn en av verdens største konsumenter av sjømat, sier Larsen.

Siste nytt