Svangerskappermisjon gir adgang til leieskipper

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet endrer deltakerforskriften slik at kvinnelige fartøyeiere kan få dispensasjon fra forbudet mot å bruke leieskipper når de er i fødselspermisjon. 

- Det er viktig å legge til rette for at kvinner kan delta i norske fiskerier, også som aktive fartøyeiere. Det ble helt naturlig å åpne for en dispensasjon her. Kvinnelige fartøyeiere som deltar i åpen gruppe må kunne gå ut i fødselspermisjon uten at det går ut over fartøyets inntektsgrunnlag, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Fra 1. januar 2018 ble innført et alminnelig forbud mot å bruke leieskipper i åpen gruppe. Formålet er å begrense antall fartøy som fisker i åpen gruppe, for å beskytte kvotegrunnlaget for de som ønsker å etablere seg med egen båt. Departementet har imidlertid erfart at forbudet kan slå uheldig ut for kvinnelige fartøyeiere i fødselspermisjon og har derfor bestemt at det skal åpnes for dispensasjon for kvinnelige fartøyeiere i svangerskapspermisjon.

Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var det registrert 310 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2016 var det registrert 273 kvinner med fiske som hovedyrke.

Siste nytt