Skip to Content

Ut på tur - til de som jobber med havet

Publisert: av Roar Bjånesøy

350 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet skal på bedriftsbesøk i vår. i år er det bedrifter som jobber med havet som skal besøkes. 

Hvert år tømmer departementet lokalene og alle 350 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet reiser ut i landet på bedriftsbesøk. I 2018 ønsker de å møte de som jobber med havet. Her er det bare å invitere dersom man ønsker besøk fra de som jobber for næringen inne i departementet.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet:

I dag jobber mer enn 250 000 personer innenfor sjømat, maritimt og olje- og gass. Dette er fremtiden for Norge.

- Havet byr på store muligheter. I 2030 vil 40 millioner mennesker globalt jobbe i havnæringene, og havøkonomien vil doble seg. I Norge er vi skikkelig gode på sjømat, maritimt og olje. Derfor er det viktig at vi trapper opp satsingen på havet i tiden fremover, sier næringsminister Monica Mæland (H), som selv i løpet av våren skal legge ut på en egen havturné.

løpet av våren skal også ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet reise ut i hele landet for å møte spennende havbedrifter. Bedriftsbesøkene vil finne sted mellom 9.-13. april 2018, og vi ønsker invitasjoner fra din bedrift!

- Vi ønsker å møte de som har gode ideer, utvikler nye og spennende teknologier og som tror på at havet er fremtiden for Norge, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med mange og store oppgaver, både innenfor havnæringene men også innenfor næringslivet generelt. Bedriftene som inviterer oss på besøk får presentere sin virksomhet for departementet, og de får et innblikk i hvordan departementet jobber. De får dessuten muligheten til å gi nyttige innspill til regjeringens politikk og, ikke minst, gi innspill til hvordan vi bør jobbe videre i 2018 med den store havsatsingen.
•Les mer om regjeringens arbeid med havet her.

Praktisk informasjon

Når: I uke 15, fra 9-13. april 2018.

Hvem kan invitere: Bedrifter, forskningsinstitusjoner, klynger, kommuner, og andre aktører i næringslivet som vil fortelle departementet mer om hvordan de jobber med havet. Bedriften trenger ikke være lokalisert ved kysten, men må på en aller annen måte ha fokus på havnæringene i sin daglige drift. Med "havnæringene" menes for eksempel sjømatnæringen, maritim næring, reiselivsnæringen, olje- og gassnæringen også videre. Invitasjonene blir vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje. Det er en forutsetning at besøket er åpent for lokalpresse.


Hvordan: Registrer din invitasjon i dette skjemaet: https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/skjema-og-annet/pameldingsskjema2/id2579210/  

Skriv gjerne en kort begrunnelse for din invitasjon, for eksempel tema som er relevante for dere å snakke om.

Frist: 31. januar 2018

Siste nytt

Back to top