Vi leie fem moderne kystfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt for å leie 5 moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i 5 ulike fjordsystemer langs Norskekysten 

Kontraktstiden er i ulike perioder på 1 måned fra mai til august 2018 og for tilnærmet tilsvarende perioder for året 2019 samt opsjon for årene 2020 – 2021.

Beskrivelse av anskaffelsen

Havforskningsinstituttet ønsker å benytte fartøyene til tråling etter vill laksesmolt i forbindelse med overvåkningen av lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten.  Tråling skal foregå i utvalgte områder av de i konkurransegrunnlagets oppgitte fjordsystemer i en periode på fire uker med daglig trålaktivitet så fremt forholdene ligger til rette for det.
Hvert fartøy opererer i ulike områder og tilbudgis for hvert enkelt operasjonsområde. 

Konkurransen er kunngjort på Doffin .

For å se alle kunngjøringer fra Havforskningen skriv inn for eksempel ”Havforskningsinstituttet” i søkefeltet ”Søk kunngjøring”, velg ”Kunngjøring av konkurranse” i feltet ”Kunngjøringstype” og klikk på ”Søk”, og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet.

Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om.
Har dere spørsmål om konkurransen ta kontakt på [email protected]

Tilbudsfrist 13.02.2018 kl 12.00

Siste nytt