Fisket har tatt seg opp

Publisert: av Roar Bjånesøy

Varmere vær ser ut til å vært positivt for tobisfisket

Etter en rolig oppstart med svakt fiskeri har tendensene i tobisfisket de siste 3-4 dagene vært betydelig bedre.

-Dagsfangstene har økt opp mot 300 tonn og dette gjorde seg utslag i går med totalt over 4 000 tonn i innmeldingsjournalen. Den største enkeltfangsten var på over 1000 tonn, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

- Dette er både gledelig og positivt etter den labre starten som da muligens var påvirket av det kalde været, sier Garvik.

-Fisket de siste dagene har vært fra en flåte på rundt 15 fartøy som har vært fordelt i hovedsak på feltene Klondyke og Austbanken, sier Garvik

 

Så langt er det tatt like over 12 000 tonn av den foreløpige totalkvoten på 70 000 tonn.  Eros er for tiden på et akustisk tokt etter tobis for Havforskningen. Toktet startet den 24 april og skal være avsluttet 14. mai.

Etter planene skal Havforskningen komme med oppdatert råd den 15. mai 2018.

Siste nytt