Fiskets gang uke 19

Publisert: av Kenneth Garvik

Endelig god fart i tobisfiske og første fangst med nordsjøsild.

Tobis:
Etter en treg start på tobisfiske har det tatt seg betydelig opp sist uke. Fra 20 båter er det fisket 17.400 tonn. Noen av disse båtene har bidratt med to turer.
Sommeren med høyere temperaturer har virket positivt, og i helgen har dagsfangstene for de beste båtene lagt på over 500 t. Dette er meget godt fiskeri som vi håper varer ved fremover på flere tobisbanker.
 
Av ukens kvantum er 450 t omsatt til konsum, mens resten er solgt til norske mel/olje kjøpere fra Egersund til Ålesund.

Fisket har i hovedsak foregått relativt langt nord på bankene Klondyke og Austbanken. Vi må langt tilbake for å finne tobisfiske av betydning på Austbanken, og fiskere som har godt minne snakker om slutten på 90 tallet som siste gode år på dette felt.

Med så pass gode ukeskvantum så spiser en godt av kvoten på 70.000 tonn. Totalt er det nå fisket knappe 25.000 t, slik at vi har fisket over 1/3 av den opprinnelige kvoten.

I kommende uke så forventer vi endelig kvoteråd i dette fiske, da med bakgrunn i tobistoktet som ble avsluttet med siste dag på Vikingbanken på søndag.

 

Nordsjøsild:
Søndag kveld fikk vi sesongens første fangst da «Radek» meldte inn 250 t. Fangsten er tatt sør av Heimdal og snittstørrelsen på silda ligger på 155 gram.

Fangsten er tatt i ett kast, noe som er positivt for å være så tidlig i sesongen.

Vi forventer at flere vil sette kursen for Nordsjøen i kommende uke, da spesielt etter 17 mai. Med større kvote i år, håper vi på god tilgjengelighet i norsk sone, samt at det også blir større sild for å dekke etterspørselen fra de som skal produsere sildefilet.

 

Kolmule:
Totalt er det 7.000 tonn med kolmule i journalen. Av dette har to færøyske båter bidratt med hele 5.000 t, fisket i egen sone. Fra norske båter har vi en fangst på 1.250 t tatt i færøysk farvann, samt resten (750 t) fra kanten i kombinasjonsfiske med hvitfisk.

 

Hestmakrell:
Denne uke er det innmeldt 50 t med hestmakrell, der vi kun har en fangst på 18 t til konsum.
Resten er tatt av båtene som tråler langs kanten.

 

Bergen 14.05.18
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt