Fiskets gang uke 20

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ujamt tobisfiske i uken som har gått og nordsjøsildfisket er i gang

Tobisfisket har vært svært ujamnt denne uken.

Totalt er det fanget 14.460 tonn, stort sett fra området ved engelsk Klondyke. Av det totale kvantum er ca 6000 t tatt 14. mai (7 fangster), mens det øvrige dager har vært tatt 4,2,2,0,3 og 0 fangster.

For en stor del av fangstene har det vært til dels lang ventetid på lossing, noe som kan ha gått ut over kvaliteten på noen fangster.


Kolmule.

Det har vært levert to fangster fra færøyske fartøy på til sammen 4050 tonn. Fangstene er tatt i færøysk sone.


Nordsjøsild.

Dette fisket er så smått kommet i gang. 5 båter har meldt inn totalt 1231 tonn med størrelser på fra 160 til 175 gram. Fangstene er i hovedsak tatt i området ved Heimdal, og en fangst er tatt i engelsk sone litt lengre vest. Det meldes om at silda foreløpig er noe mager, men at den er relativt full av åte.


Makrell.

Låsfisket til fersk anvendelse har foregått i området fra Rogaland til Florø. Totalkvantum 54 tonn. Omsetningen har gått rimelig bra til brukbare priser. Størrelsen har variert fra 400 til 600 gram.


Hestmakrell.

Det har vært tatt 4 fangster på totalt 143 tonn i kystnære områder fra Stadt til Trøndelag. Snittvekt oppgitt til 400 til 500 gram.


Bergen, 20.05.18
Sigbj. E. Hansen
Fung. salgsleder

Siste nytt