Fiskets gang uke 21

Publisert: av Kenneth Garvik

Sesongens beste tobisuke. Mange båter men beskjedent kvantum på nordsjøsilda.

Tobis:
Vi fikk en god uke på tobisen med totalt 19.100 tonn, noe som er beste uke denne sesongen. Dette er fordelt på 22 fangster fra 19 båter.

Fisket har foregått på forskjellige områder der en i starten av uken fikk innmeldinger fra Klondyke. Så trakk hovedflåten seg lenger sør i området rundt Vestbanken, og noen få på Inner Shoal. I helgen har fisket foregått lenger nord igjen på både Klondyke og Austbanken.

Fangstingen gjennom uken har vært ujevn, der det i første del av uken var relativt beskjedne dagskvantum. I helgen da sommeren slo skikkelig til så tok det seg opp igjen både med kvantum og størrelse på tobisen.

Et blikk på kvotebildet viser nå at det står en rest på 11.600 t av årets kvote på 70.000 t. Rundt 20 båter er ferdige med sine kvoter så det blir beskjedne kvantum i kommende uke.

 

Nordsjøsild:
Mange båter er kommet ut på nordsjøsilda og totalt har vi 5.100 tonn i journalen sist uke. Dette er et beskjedent kvantum når vi tar i betraktning innsatsen i fisket. Ukeskvantumet er fordelt på 34 fangster noe som gir en snittfangst på beskjedne 150 t. Største enkeltfangst er «Røttingøy» med 320 t.

Fiskerne melder om dårlig samling på silda med få skikkelige «dotter» å kaste på. I starten av uken og på lørdag var det nordavind på feltene, og normalt hemmer dette sildefiske. På søndag da sommeren slo skikkelig til med blankestille og sol steg forventningene, men dette hjalp heller ikke på for å samle silda.

Fisket har foregått over tre hovedområder i norsk sone fra Oseberg i nord og videre sørover i området rundt Heimdal, til vest av Koralbanken som sørligste område.
I EU sonen er det tatt et par fangster vest av Frigg-feltet.

Silda varierer i størrelse på de forskjellige felt og som normalt er silda størst dess lenger nord en kommer. På det nordligste (Oseberg) ligger snittvektene fra 165-180 gram. Fra feltene lenger sør, der en vanligvis fisker sild til matjes, ligger snittvektene i området 123-160 gram.

Fra kjøperne så meldes det at silda fortsatt ikke er optimal til matjes, da grunnet for lavt fettinnhold. De fleste fangster har mye åte i silda og vi håper at det innen kort tid blir produksjon også til denne anvendelse. Matjesauksjonen i Egersund er operativ fra i dag av.

I kommende uke er det ventet kvoteråd for neste år på nordsjøsilda. Det knytter seg stor spenning på hva som kommer da fiskerne det siste året har registrert betydelig mindre sild enn tidligere.
Flere båter vil ta løs for sildefiske og flere kjøpere er nå klar for sildeproduksjon. Vi får håpe på bedre samling slik at det blir fart i sildefiske de kommende ukene.

 

Indirekte konsum:
Med flere båter i havn med tobiskvoten så flyttes fokus over på kombifiske (pelagisk og konsumfisk) på kanten fra båter som tradisjonelt driver dette fiske.

Sist uke fikk vi 1.200 t kolmule, 460 t øyepål, samt mindre kvanta av artene sølvtorsk, strømsild og hestmakrell.

 

Bergen 28.05.18
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt